Simultaneous Eidos - Guangzhou Image Triennial 2017

15.12 a 08.03 /2018

Locale: Guangdong Museum of Art

Country: China

Artists: Jiang Zhuyun(China), Xu Yong(China), Wang Ningde(China), Luo Dan(China), Xie Guixiang(China), Qin Yifeng(China) Lam Pok Yin & Chong Ng(Hongkong, China & Singapore), Penelope Umbrico(USA), Zhu Yingying(China), Zhang Liaoyuan(China), Cai Dongdong(China), Thomas Sauvin(France), Kensuke Koike(Japan), Gisela Motta (Brazil) & Leandro Lima (Brazil) & Claudia Andujar (Switzerland)(Brazil & Brazil & Switzerland), Jon Cazenave(Spain), Felipe Esparza(Peru), Pepe Atocha(Peru), Anothermountainman(Hongkong, China), Daisuke Yokota(Japan), Antoine d'Agata(France), Chen Xiaoyun(China), Carlos Irijalba(Spain), Noémie Goudal(France), Jiang Pengyi(China), Ji Zhou(China), Ma Qiusha(China), Marcela Magno(Argentin), Caio Reisewitz(Brazil) Giancarlo Shibayama(Peru), Go Itami(Japan), Jiang Zhi(China), Tao Hui(China), Chen Wei(China) Weng Yunpeng(China), Liu Yue(China), Zhou Siwei(China), Lin Ke(China), Sheung Yiu(HongKong,China) Zhang Peili(China), Zhuang Hui & Dan’er(China), Yang Yuanyuan(China), Jiang Ji'an(China), Chen Zhe(China), Gong Jian(China), John Thomson(UK), Afong(China), Sha Fei(China), K.W.Kwok(China), Fan Ho(China), Meng Minsheng(Hong Kong, China), Pok Chi Lau(Hong Kong, China), Zhang Hai'er(China), Greg Girard(Canada), MAP Office (Laurent Gutierrez & Valérie Portefaix)(Morocco & France), Chen Shaoxiong(China), Liang Juhui(China), Cao Fei(China), Qiu(China), Daniel Traub & Wu Yongfu & Zeng Xianfang(The USA & China & China).

involved members